800+ otrzymasz automatycznie

od stycznia 2024

Na skutek nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wysokość świadczenia wychowawczego (zwanego „500+”) zostanie podwyższona do kwoty 800 zł na każde dziecko – do ukończenia 18 roku życia.

WAŻNE:

 

W celu otrzymania świadczenia w wyższej wysokości uprawnieni nie muszą składać odrębnych wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedzialny za wypłatę świadczenia automatycznie podniesie wysokość świadczenia w stosunku do wszystkich, którzy na dzień 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym obejmującym okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Informacja o otrzymaniu świadczenia wychowawczego w nowej, wyższej kwocie zostanie przekazana osobom uprawnionym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Natomiast, jak wskazano w ustawie, nieodebranie tego rodzaju informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia wychowawczego.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerem telefonu: 694 842 499. Pytania można kierować również na e-mail: biuro@kppkancelaria.pl.