Sprawy frankowe

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw kredytów złotowych waloryzowanych walutą obcą (przede wszystkim tzw. kredytów „frankowych”, ale także waloryzowanych do innych walut, to jest m. in. euro czy dolara), czyli kredytów hipotecznych, w których waluta obca stosowana była przez bank do ustalania salda kredytu (wysokości zadłużenia) lub wysokości kwoty przeznaczonej do wypłaty, a następnie wysokości poszczególnych rat.

Skutecznie pomagamy naszym Klientom prowadząc sprawy w kierunku możliwie najszerszego zabezpieczenia interesu prawnego kredytobiorcy. Kancelaria świadczy swoje usługi zarówno w sprawach kredytów frankowych denominowanych, jak i indeksowanych do waluty obcej.

W sprawach kredytów frankowych kredytobiorcy mogą domagać się przede wszystkim:

  • stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu frankowego w całości – co może prowadzić do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej,
  • stwierdzenia przed sąd, iż umowa kredytu frankowego zawiera niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne), co prowadzi do tzw. „odfrankowienia” umowy kredytu i przekształcenia jej w umowę kredytu złotowego (w PLN),
  • zwrotu przez bank dotychczas uiszczonych rat i innych opłat związanych z umową kredytową, w tym związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego (UNWW),
  • zwrotu przez bank nadpłat wynikających z wprowadzonych do umowy przez bank niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). 

Określenie zakresu i wysokości roszczeń w konkretnej sprawie wymaga analizy umowy kredytu frankowego – oferujemy wstępną bezpłatną analizę umowy kredytu frankowego.

Świadczymy także usługi w zakresie obrony kredytobiorców przed roszczeniami banków wynikającymi z wypowiedzenia umowy kredytu frankowego.