Polityka prywatności

I. Definicje

 1. Administrator – Kancelaria Radców Prawnych Pabian i Partnerzy Spółka Partnerska, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714066, NIP: 8172186130, REGON: 369335016.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym: IP urządzenia, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Strona www – strona www prowadzona przez Administratora pod adresem www.kppkancelaria.pl.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę www. W Polityce opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony www przez Użytkownika.

II. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@kppkancelaria.pl lub adres korespondencyjny ul. Józefa Ducala 1/2, 38-200 Jasło.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych na Stronie www

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony www (IP urządzenia, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny), przetwarzane są przez Administratora:
  • (a). w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie www – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • (b). w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 1. Aktywność Użytkownika na Stronie www, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem– w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Pliki cookies

Nasza Strona www używa ciasteczek. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika. Ciasteczka nie szkodzą komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów. Ciasteczka sprawiają, że nasza Strona www jest bardziej przyjazna dla Użytkownika, wydajna i bezpieczna.

Większość używanych przez nas ciasteczek, to tak zwane „ciasteczka sesji”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty na naszej Stronie www przez Użytkownika. Inne ciasteczka pozostają w pamięci urządzenia, dopóki nie zostaną usunięte przez Użytkownika. Te ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki gdy Użytkownik ponownie odwiedzi naszą Stronę www. Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES
Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Strony www, z których Użytkownik chce skorzystać.
Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Strony www.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

FUNKCJONALNE I ANALITYCZNE PLIKI COOKIES
Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Strony www do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych.

Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu na Stronie www. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu na Stronie www. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Strony www. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych na Stronie www.

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem narzędzi zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tych narzędzi.

MARKETINGOWE PLIKI COOKIES
Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia Użytkowników na stronach internetowych. Tego typu pliki cookies mogą być używane na Stronie www dla zapewnienia Użytkownikowi funkcji społecznościowych w związku z korzystaniem z usług naszych Partnerów społecznościowych, którzy mogą je używać w celach marketingowych i śledzenia korzystania przez Użytkowników z wbudowanych usług. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług i wykorzystać je w celach marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem marketingowych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych na stronie www.

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem marketingowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem narzędzi zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tych narzędzi.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez 3 miesiące lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VI. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych, jeśli
przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

VII. Przekazywanie danych poza EOG

Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne,
i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
  odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję
  Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
  nadzorczy.

VIII. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do zapewnienia funkcjonowania strony www, w tym w szczególności hostingodawcom i dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

IX. Aktualizacje Polityki

Niniejsza Polityka została zaktualizowana w dniu 1 września 2023 roku i może
podlegać dalszym zmianom.