Obsługa prawno-podatkowa

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawno – podatkowej podmiotów gospodarczych, obejmująca doradztwo w następujących obszarach: 

 • prawo cywilne, gospodarcze, 
 • windykacja należności, postępowania egzekucyjne, 
 • umowy handlowe (krajowe i międzynarodowe) – sporządzanie, analiza, weryfikacja, negocjacje w imieniu Klientów, 
 • prawo IP (intellectual property), 
 • ochrona danych osobowych (w tym wdrożenie RODO), 
 • prawo podatkowe, 
 • postępowania administracyjne, 
 • prawo pracy,  
 • prawo ubezpieczeń społecznych, 
 • sprawy korporacyjne spółek handlowych, 
 • postępowania rejestrowe (KRS i inne), 
 • prawo budowlane i inwestycyjne, 
 • audyty compliance / due diligence w celu zidentyfikowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (po przeprowadzonym badaniu sporządzamy raport, w którym opisujemy dostrzeżone nieprawidłowości oraz doradzamy jak bezpiecznie przeprowadzić proces ich usuwania).