Adwokat Mielec

Adwokat Mielec

Głównym zadaniem adwokata jest świadczenie pomocy prawnej. Zakres tego wsparcia jest tak szeroki, że niemal każdy z nas przynajmniej raz w życiu znajdzie się w sytuacji, kiedy powinien skorzystać z usług prawnika. W większości dużych miast, takich jak choćby Mielec adwokat świadczy swoje usługi. Dowiedz się, kiedy warto zgłosić się do prawnika i w czym pomoże doświadczony adwokat.

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokaci zajmują się wieloma gałęziami prawa, prowadząc sprawy m.in. z zakresu prawa cywilnego, karnego czy rodzinnego. Do prawnika możemy udać się w celu przygotowania pisma procesowego, konsultacji prawnej lub poprosić o reprezentację w sądzie. Wielu osobom adwokaci mylnie kojarzą się głównie ze sprawami karnymi. Choć prawo karne to ważny obszar działalności adwokata, jest wiele innych tematów, w których również warto skonsultować się z prawnikiem.

Co wchodzi w zakres działalności adwokata?

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzenie pozwu, złożenie dokumentacji do sądu
  • ocena legalności dokumentów, np. umów, opina w zakresie możliwego postępowania
  • reprezentacja sądowa
  • reprezentowanie przed organami ścigania – policją, prokuraturą, w tym uczestnictwo w postępowaniu przygotowawczym
  • stosowanie środków odwoławczych, składanie apelacji.

Kiedy udać się do adwokata?

Do adwokata możemy się udać jeszcze przed wystąpieniem czynu, który zrodzi ewentualne skutki prawne. W wielu sytuacjach będzie to nawet wskazane, ze względu na możliwość zasięgnięcia opinii prawnej. Z adwokatem możemy skonsultować zamiar zawarcia dużej umowy, wytoczenie pozwu lub założenie sprawy sądowej, a także w sytuacjach gdy grożą nam konsekwencje karne.

Z pomocy adwokata możemy skorzystać na każdym etapie postępowania. Warto zlecić mu np. stworzenia pozwu lub złożenia pisma procesowego, inicjującego postępowanie sądowe. Jeżeli sprawa jest już w toku współpracę z adwokatem możemy podjąć na czas samej rozprawy sądowej. O zakresie współpracy i reprezentacji decyduje klient w porozumieniu z prawnikiem.

Czym wyróżnia się dobry adwokat?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze, do obowiązków adwokata należy wykonywać swoje zadania sumiennie, z uwzględnieniem powagi urzędu, zasadami koleżeństwa i honoru. Prawnik to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że do jego podjęcia niezbędne są odpowiednie kwalifikacje, a przy jego wykonywaniu należy przestrzegać norm etycznych i prawnych. Adwokat to osoba, której możesz zaufać, ze względu na objęcie sprawy tajemnicę adwokacką, która obowiązuje nawet po zakończeniu współpracy z klientem. Nad prawidłowym przestrzeganiem zasad zawodowych czuwa samorząd zawodowy.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatem w Mielcu, który oferuje szeroką pomoc prawną. Gwarantujemy pełne zaufanie i wsparcie. Swoje zadania wykonujemy w trosce o dobro klienta i sumiennie. Nieustannie podnosimy kwalifikacje zawodowe i szkolimy się w zakresie zmian w prawie, aby być na bieżąco z systemem prawnym i obowiązującą procedurą. Korzystając z usług prawnika zyskujesz gwarancję, że Twoja sprawa zostanie potraktowana z należytą dokładnością, a dodatkowo zyskasz kompleksową wiedzę o toczącym się postępowaniu i podejmowanych czynnościach.