Nieruchomości

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów zajmujących się obrotem oraz najmem powierzchni użytkowych i prywatnych. W tym zakresie pomagamy w rozwiązywaniu wszelkich zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami, a także wykorzystywaniem ich do realizacji konkretnych inwestycji. W szczególności, świadczymy usługi w zakresie: 

  • wsparcia podczas przygotowania umów najmu (lokali prywatnych oraz użytkowych, w tym wielkopowierzchniowych), aneksów do umów najmu oraz negocjacji z najemcami lokali,
  • windykacji oraz prowadzenia postępowań sądowych o zapłatę w zakresie zaległości wynikających z najmu, 
  • prowadzenia postępowań sądowych w przedmiocie opróżnienia lokalu, 
  • umów z zakresu prawa budowlanego (o roboty budowlane, o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy o dokumentacje projektowe etc.), 
  • reprezentowania w sporach z wykonawcami robót budowlanych, podwykonawcami, 
  • doradztwa w sprawach związanych z nabyciem oraz sprzedażą nieruchomości (przygotowanie umów, aktów notarialnych, umów przedwstępnych, warunkowych, nabycia i sprzedaży nieruchomości rolnych, doradztwa podatkowego, reprezentowania Klientów w całym procesie zakupowo/sprzedażowym, w tym często w zakresie ustalenia stanu prawnego nieruchomości (postępowania spadkowe), 
  • doradztwa i reprezentowania Klientów w sprawach związanych z ustanowieniem lub zniesieniem służebności, 
  • reprezentowania w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji, 
  • postępowań administracyjnych i sądowych w przedmiocie wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.