Audyty compliance / due diligence

Przeprowadzany prawne oraz prawno – podatkowe badania due diligence/ compliance w celu zidentyfikowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu badanej organizacji.

Po przeprowadzonym badaniu sporządzamy raport, w którym opisujemy dostrzeżone nieprawidłowości  oraz doradzamy jak bezpiecznie przeprowadzić proces ich usuwania.