Ceny transferowe

W ramach świadczonych usług, kompleksowo doradzamy w tematyce związanej z cenami transferowymi. Dokonujemy szczegółowej analizy powiązań pomiędzy danymi podmiotami, identyfikujemy obowiązek sporządzenia dokumentacji oraz dokonujemy selekcji transakcji.

Opracowujemy zarówno Local File jak i Master File, w tym  opracowujemy politykę cen transferowych. Przeprowadzamy analizy rynkowości transakcji, w tym współpracujemy przy opracowaniu analizy porównawczej dla transakcji.

Wspieramy Klientów w postępowaniach celno-skarbowych w przypadku kontroli dokumentacji sporządzonej przez nasz zespół.