Sprawy odszkodowawcze

Sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych to największa grupa spraw odszkodowawczych, które obsługujemy.

Oferujemy pomoc prawną osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w tym m.in. kierowcom i pasażerom pojazdów, rowerzystom oraz pieszym.

Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody w zakresie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych:

  • szkody na osobie – odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, dochodzenie odszkodowania za poniesione wydatki w związku z leczeniem powypadkowym, dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdy i cierpienia związane z obrażeniami doznanymi w wypadku, renta z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego po wypadku,
  • roszczeń związanych ze śmiercią bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym – odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej, zadośćuczynienie za śmierć najbliżej osoby, renta alimentacyjna,
  • szkody na mieniu – w ramach ubezpieczenia OC i AC, dochodzenie odszkodowania za uszkodzony pojazd, również w przypadku zaniżenia odszkodowania przez ubezpieczyciela, zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, odszkodowanie za utracone korzyści.