Sprawy spadkowe

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw i postępowań z szeroko rozumianego zakresu prawa spadkowego.  

Wraz ze śmiercią bliskiej osoby konieczne staje się uregulowanie spraw dotyczących majątku spadkowego. Najczęściej w jego skład wchodzą aktywa, które należy rozdzielić pomiędzy spadkobierców, lecz niejednokrotnie spadkodawca pozostawia po sobie również pasywa w postaci długów spadkowych. Nierzadko istnieje również potrzeba wcześniejszego uregulowania kwestii związanych z własnością nieruchomości i również w tym zakresie niezbędne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego celem ustalenia kręgu aktualnych współwłaścicieli nieruchomości.     

Zarówno w sytuacji kiedy chcemy ustalić krąg spadkobierców i rozdysponować spadek, jak również kiedy zmuszeni jesteśmy podjąć działania mające uchronić nas przez oddziedziczeniem długów spadkodawcy, niezbędna może okazać się pomoc ze strony profesjonalnego doradcy.  Zajmujemy się sprawami spadkowymi obejmującymi m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o podział majątku spadkowego, odrzucenie spadku i oferujemy kompleksowe wsparcie w trakcie całego procesu, regulowanego przez prawo spadkowe.  

Świadczymy także usługi z zakresu doradztwa oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej planowania spadkowego polegającego na rozporządzeniu za życia swoim majątkiem w sposób wyłączający dziedziczenie ustawowe (testament, darowizny).   

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie rozumiejąc, iż sprawy spadkowe bardzo często związane są z problematycznymi kwestiami sfery życia prywatnego.  

Nasza specjalizacja w zakresie prawa spadkowego obejmuje w szczególności: 

  • doradztwo w zakresie planowania spadkowego,
  • wybór formy rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci i treści testamentu,
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
  • sprawy o dział spadku,
  • sprawy o zachowek,
  • sprawy dotyczące odrzucenia spadku,
  • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku,
  • sprawy dotyczące pomocy w przypadku długów spadkowych.