Prawo pracy dla Klienta biznesowego

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, w którym przepisy prawa ulegają częstym zmianom, kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorców staje się utrzymanie zgodności z obowiązującymi przepisami. Klienci biznesowi, którzy korzystają z fachowego wsparcia prawnego w zakresie prawa pracy minimalizują ryzyko przypadkowego naruszenia przepisów prawa, prowadzącego do kosztownych konsekwencji w postaci kar finansowych, sporów sądowych i utraty reputacji. Dlatego profesjonalne doradztwo prawne w obszarze prawa pracy staje się niezbędne.

Oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie we wszystkich aspektach prawa pracy, w tym: 

  • w zakresie związanym z tworzeniem wszelkich wewnętrznych procedur pracowniczych (regulaminów, kodeksów etycznych, regulacji antymobbingowych, polityk antydyskryminacyjnych i innych) oraz dokumentacji pracowniczej, 
  • w sprawach związanych z nawiązaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy,
  • doradztwo w zakresie zarządzania zespołem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • w sprawach związanych z mobbingiem i dyskryminacją,
  • przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych,
  • przy restrukturyzacji i przejściu zakładów pracy,
  • w zakresie zakazu konkurencji,
  • reprezentujemy Klientów w sporach sądowych,
  • wspieramy Klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
  • przeprowadzamy szkolenia dla zespołów HR oraz pozostałych obszarów organizacji Klientów.