Windykacja Mielec

Windykacja Mielec

Windykacja w mieście Mielec, którą świadczy nasza kancelaria, polega na skutecznym egzekwowaniu należności. Każdemu wierzycielowi zależy na tym, aby windykacja przebiegła szybko i sprawnie, w miarę możliwości z zachowaniem poprawnych stosunków z dłużnikiem. Im szybciej rozpocznie się procedura windykacyjna, tym większa szansa na szybsze wyegzekwowanie długu.

Windykacja należności – co to jest?

Windykacja to zespół czynności mających na celu odzyskanie długu. Dla wierzycieli to często jedyna możliwość wyegzekwowania należności od dłużnika. Aby rozpocząć postępowanie windykacyjne musi dojść do powstania długu, czyli zaległości w spłacie zobowiązania. Mogą być to należności z tytułu niespłacanych rat pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych, ale także zobowiązań wynikających z umów, czy zaległości w płatności faktur. Bardzo często wierzycielami są firmy i przedsiębiorstwa, które oczekują na uiszczenie opłaty za świadczone usługi lub wydane towary.

W zależności od sposobu dochodzenia do odzyskania długu wyróżnia się windykację miękką lub twardą. Ze względu na instytucję przeprowadzającą windykację można także podzielić windykację na polubowną, komorniczą lub sądową. W pierwszej fazie odzyskiwania długu warto zdecydować się na rozwiązania polubowne i spróbować porozumieć się z dłużnikiem na drodze współpracy, poprzez negocjacje i mediację.

Obsługa windykacyjna – na czym polega?

Decydując się na zlecenie obsługi windykacyjnej podmiotowi trzeciemu np. kancelarii prawnej, masz pewność, że procedura odzyskania długu przebiega zgodnie z procedurami prawnymi. Dzięki temu Twoje działania są zalegalizowane, a cały proces sformalizowany. W dłuższej perspektywie pozwala to na zdobycie dowodów na ewentualny brak kontaktu dłużnika z wierzycielem i brak podejmowanej współpracy.

Zanim sprawy windykacji zajdą tak daleko, możesz zlecić wstępne czynności z zakresu obsługi windykacyjnej, które często okazują się skuteczne w procesie odzyskiwania długu. Kancelaria prawna prowadzi negocjacje z dłużnikiem oraz próbuje polubownie dojść do porozumienia. Najczęściej prowadzone czynności windykacyjne to m.in:

  • Sporządzenie wezwania do zapłaty
  • prowadzenie negocjacji i mediacji z dłużnikiem
  • ugody sądowe i pozasądowe
  • zabezpieczenie wierzytelności

Kiedy zgłosić się do firmy windykacyjnej?

Obsługa windykacyjna rozpoczyna się już w momencie wymagalności długu. Kiedy upłynął termin otrzymania należności, z tytułu niezapłaconej faktury, raty bądź innych należności, możesz zgłosić się do kancelarii prawnej, w celu uzyskania pomocy. Zwykle pierwsze czynności windykacyjne podejmuje się po kilkudziesięciu dniach zaległości, jednak są sytuacje, w  których można rozpocząć je szybciej.

Jeżeli interesuje Cię windykacja w Mielcu – skontaktuj się z nami, w celu ustalania możliwych do podjęcia działań i zasad współpracy. Oferujemy mediację na linii wierzyciel – dłużnik, oraz prowadzimy kompleksowe postępowanie windykacyjne. Podczas kontaktu z dłużnikami staramy się o szybkie i polubowne zamknięcie sprawy. Takie rozwiązanie powoduje uniknięcie długich i kosztownych procesów sądowych, a także skuteczną, choć rozłożoną w czasie, możliwość odzyskania długu. W przypadku całkowitego braku współpracy z dłużnikiem pomagamy w podjęciu kroków prawnych i wniesienia i prowadzenia sprawy na drodze sądowej.